ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Department of Industrial Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University, Thailand

209303_XRD_Papers 04 กันยายน 2562
209303_XRD_lecture4 04 กันยายน 2562
209303_XRD_lecture3 04 กันยายน 2562
209303_XRD_lecture2 29 สิงหาคม 2562
209303_XRD_lecture1 14 กันยายน 2563
209303_ตารางค่าพลังงาน EDS 21 สิงหาคม 2562
209303_SEM_Lecture4_แบบฝึกหัด SEM 21 สิงหาคม 2562
209303_SEM lecture3(2) 04 กันยายน 2562
209303_SEM lecture3(1) 04 กันยายน 2562
209303_SEM_Lecture2 08 สิงหาคม 2562
209303_SEM_Lecture1 04 สิงหาคม 2562
209303 คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 04 สิงหาคม 2562