ผู้บริหารและบุคลากรภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์พิเศษ นักวิทยาศาสตร์ บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่อื่นๆ

ผู้บริหารประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม


ผศ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน

หัวหน้าภาคฯ
ผศ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน
Asst. Prof.Dr. Worapong Thiamsorn
Email: wthiemsorn@hotmail.com, worapong.t@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ.ดร. ดรรชนี พัทธวรากร

รองหัวหน้าภาคฯ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร. ดรรชนี พัทธวรากร
Datchanee Pattavarakorn, Ph.D.
Email: datchanee.p@cmu.ac.th, dchpatt@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ. ดร. จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์

ประธานฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์
ผศ. ดร. จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์
Asst. Prof. Dr. Jantrawan Pumchusak
Email: jantrawan@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
อ.ดร. ศันศนีย์ คำบุญชู

ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อ.ดร. ศันศนีย์ คำบุญชู
Dr. Sunsanee Komboonchoo
Email: sunsanee.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
 
รศ.ดร. ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

ประธานฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รศ.ดร. ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง
Assoc. Prof. Dr. Suparin Chaiklangmuang
Email: suparin.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ.ดร. อภินนท์ นันทิยา

ประธานฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง
ผศ.ดร. อภินนท์ นันทิยา
Asst.Prof. Dr. Apinon Nuntiya
Email: apinon.nuntiya@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
 
อ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ

ประธานฝ่ายบริการวิชาการและร่วมมือภาคอุตสาหกรรม
อ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ
Dr. Yothin Chimupala
Email: yothin_33@hotmail.com, yothin.chimupala@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ไสยสุข

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.ตรี
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ไสยสุข
Asst.Prof.Adisak Siyasukh, D.Eng (ChE)
Email: asiyasukh@gmail.com,adisak.si@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
 

คณาจารย์ ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

รศ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา

รศ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา

Assoc. Prof. Dr. Kedsarin Pimraksa
Email: kedsarin.p@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน

ผศ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน

Asst. Prof.Dr. Worapong Thiamsorn
Email: wthiemsorn@hotmail.com, worapong.t@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
รศ.ดร. ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

รศ.ดร. ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

Assoc. Prof. Dr. Suparin Chaiklangmuang
Email: suparin.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ศ. ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

ศ. ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

Prof. Dr. Torranin Chairuangsri
Email: tchairuangsri@gmail.com, torranin.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ.ดร. ดรรชนี พัทธวรากร

ผศ.ดร. ดรรชนี พัทธวรากร

Datchanee Pattavarakorn, Ph.D.
Email: datchanee.p@cmu.ac.th, dchpatt@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ. ดร. จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์

ผศ. ดร. จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์

Asst. Prof. Dr. Jantrawan Pumchusak
Email: jantrawan@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ.ดร. นงค์นุช เรืองจิตต์

ผศ.ดร. นงค์นุช เรืองจิตต์

Asst. Prof. Dr. Nongnuch Rueangjitt
Email: nongnuch.r@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ. ดร. ปริมานันท์ เชิญธงไชย

ผศ. ดร. ปริมานันท์ เชิญธงไชย

Asst. Prof.Dr. Parimanan Cherntongchai
Email: parimanan.ch@cmu.ac.th , parimanan@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ.ดร. ศักดิพล เทียนเสม

ผศ.ดร. ศักดิพล เทียนเสม

Asst. Prof.Dr. Sukdipown Thiansem
Email: sukdiphon@hotmail.com,sukdiphon.toey@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
อ.ดร. ศันศนีย์ คำบุญชู

อ.ดร. ศันศนีย์ คำบุญชู

Dr. Sunsanee Komboonchoo
Email: sunsanee.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ. สาธิต ปิยนลินมาศ

ผศ. สาธิต ปิยนลินมาศ

Assistant Prof. Satit Phiyanalinmat
Email: satit.phi@cmu.ac.th,satitphi@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ.ดร. อภินนท์ นันทิยา

ผศ.ดร. อภินนท์ นันทิยา

Asst.Prof. Dr. Apinon Nuntiya
Email: apinon.nuntiya@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ไสยสุข

ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ไสยสุข

Asst.Prof.Adisak Siyasukh, D.Eng (ChE)
Email: asiyasukh@gmail.com,adisak.si@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ.ดร.แสนคำ    นุเสน

ผศ.ดร.แสนคำ นุเสน

Asst.Prof.Dr.Sankum Nusen
Email: nusen.san@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
อ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ

อ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ

Dr. Yothin Chimupala
Email: yothin_33@hotmail.com, yothin.chimupala@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>

อาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

<br />รศ. ดร. กาญจนะ แก้วกำเนิด

รศ. ดร. กาญจนะ แก้วกำเนิด

Assoc.Prof. Dr. Kanjana Keowkamnerd
Email: -
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
<br />รศ. ดร. นิทัศน์ จิระอรุณ

รศ. ดร. นิทัศน์ จิระอรุณ

Assoc. Prof. Dr. Nitat Jiraarun
Email: scici003@chiangmai.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
<br />รศ. ดร. อนันต์เสวก เห่วซึ่งเจริญ

รศ. ดร. อนันต์เสวก เห่วซึ่งเจริญ

Assoc. Prof. Dr. Anansawake Haewsungjarern
Email: anunsawake.h@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>

นักวิทยาศาสตร์ ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

<br />หัวหน้าฝ่ายช่วยวิชาการ   นางนงคราญ ไชยวงค์

หัวหน้าฝ่ายช่วยวิชาการ นางนงคราญ ไชยวงค์
Mrs. Nongkhran Chaiwong
Email: nongkhran.ch@cmu.ac.th, ch.nongkhran@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
<br />นางสาวนัฎฐ์กาญจน์   โชติชัยธนากร

นางสาวนัฎฐ์กาญจน์ โชติชัยธนากร
Ms. Nattakan Chotchaitanakorn
Email: Nattakan.ch@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>

บริหารงานทั่วไป ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

<br />หัวหน้าฝ่ายธุรการ   นางทัศน์วรรณ  เทพสุวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายธุรการ นางทัศน์วรรณ เทพสุวรรณ์
Mrs. Tassawan Thepsuwan
Email: tassawan.t@cmu.ac.th , ptassawan@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
<br />นางสาวพรหทัย รังสรรค์

นางสาวพรหทัย รังสรรค์
Ms. PORNHATHAI RUNGSAN
Email: pornhathai.r@cmu.ac.th se7endre@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม >>

เจ้าหน้าที่อื่นๆ ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

นาย กรเพชร์ ไชยเดช

นาย กรเพชร์ ไชยเดช

Mr. Kornpech Chaidech
Email: Kornpech@hotmail.com , Kornpech.chai@cmu.ac.th, cmuicmaw@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
นาย สุทัศน์ บุญเลา

นาย สุทัศน์ บุญเลา

Mr. Sutad Boonlow
Email: sutad.boon@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
นายจตุพล คำวรรณ์

นายจตุพล คำวรรณ์

Mr. Jatupon Comvon
Email: jatupon.ic.cmu@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
นายณัธภรณ์ บุญเลา

นายณัธภรณ์ บุญเลา

Mr.Nattaporn boonlow
Email: tantack31@gmail.com,nattaporn.b@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
นายชวนะ เรือนมูล

นายชวนะ เรือนมูล

Mr.Chawana Ruanmoon
Email: Chawana.rua@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>