วิชาการ / เครื่องมือและอุปกรณ์ ของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมMaterial ID Name Brand Qty Unit Location
1 เครื่องหาความจุความร้อนของสารแบบบอมบ์ PARR No.3241 1 ชุด IMB 212
2 เครื่องถ่ายเทความร้อน HEAT EXCHANGER 1 ชุด IMB 102
3 เครื่องสูบของเหลวชนิดเล็ก HITACHI WT -P62A 3 ชุด IMB 102,124
4 เครื่องตรวจสอบแรงยึดและความเหนียวของวัตถุ TM 52004 1 ชุด IMB 102
5 อุปกรณ์ทดสอบสมบัติของกระดาษ ทดสอบความขาว ความหนาและอื่น ๆ DR.BRUNO LANGE 1 ชุด IMB 120
6 ตะแกรง 7 ขนาดและเครื่องเขย่า RETSCH 1 ชุด SLB 104
7 เครื่องวัดความดันไอของผลิตภัณฑ์ปิโตรลียม ANALIS 0 15 PSI 1 เครื่อง IMB 212
8 สเปคโตรนิก 20 MILTON ROY 1 ชุด IMB 304
9 เครื่องวัดการเผาไหม้ของน้ำก๊าด ANALIS P680 1 เครื่อง IMB 212
10 เครื่องชั่งขนาด 50 กก OERTLING MD60 1 ชุด IMB 102
11 อ่างควบคุมอุณหภูมิชนิดที่ใช้ได้ทั้งน้ำและน้ำมัน POLYSCIENCE Model 730-13 1 ใบ IMB 212
12 เครื่องวัดแรงกดและแรงอัด CONTEM 1 เครื่อง IMB120
13 เครื่องวัดการนำและการต้านทานของสารละลาย ORION 180 C 1 เครื่อง IMB 210
14 เครื่องวัดรอบเปิดสัมผัส METEK Model 1965 1 เครื่อง IMB 106
15 หัวเหวี่ยงสำหรับเครื่องเหวี่ยง US STONEWARE 1 เครื่อง IMB 308