เกี่ยวกับภาควิชา / ติดต่อภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ที่ตั้ง

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร: 053-943405 แฟกซ์ : 053-892262
Facebook : ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม