ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร. ดรรชนี พัทธวรากร
ผศ.ดร. ดรรชนี พัทธวรากร
Datchanee Pattavarakorn, Ph.D.

Teknologi Polimer

Room: 309
Telephone: +66-53-943401
Email: datchanee.p@cmu.ac.th, dchpatt@gmail.com


Education Background

- BS (Kimia Industri), Universitas Chiang Mai, Thailand, 1997
- Ph.D. (Ilmu Polimer), Perguruan Tinggi Perminyakan dan Petrokimia, 2005Job Description/Responsibility
Experience & Skill
Portfolio and Researching

- Chotpattananont, D., Sirivat, A., Jamieson, AM (2005). Study on Electrorheological Characteristics of Polythiophene-Based Electro-Heather Fluid 3rd International Conference on Materials Technologies, Suntec City, Singapore, 3-8 July 2005.
- Puvatanatvattana, T., Sirivat, A., Chotpattananont, D. (2005). Electric Field Generated Stress on Polythiophene / Polyisoprene Elastomer Blends 3rd International Conference on Materials for Advanced Technologies, Suntec City, Singapore, 3-8 July 2005.Course / E-Document
ลำดับ รายการ วันที่
1 ข้อมูลสำหรับการจัดทำ มคอ. 5-6 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ระดับป.ตรี) 11 กรกฎาคม 2012
2 ข้อมูลสำหรับการจัดทำ มคอ.3-4 ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555 (ระดับป.ตรี) 11 กรกฎาคม 2012