ข่าวสาร/ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        เชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมทุกรุ่น ร่วมงาน


        

 เชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมทุกรุ่น ร่วมงาน "IC กลับบ้าน สานสัมพันธ์น้องพี่" ในวันศุกร์ ที่ 8 ก.ย. 60 งานเริ่มเวลา 13:00 น. (ลงทะเบียนเวลา 12:30 น. เชิญมาร่วมพบปะพูดคุย และร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส (อ.กาญจนะ อ.นิทัศน์ อ.อนันต์เสวก และอ.มานพ) และพบปะน้องๆ รหัส 57-59 ศิษย์เก่าที่ต้องการเข้าร่วมสามารถแจ้งชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษาตำแหน่งและที่ทำงาน ได้ใน comment นี้ เพื่อภาควิชาจะได้ดำเนินการต่อไป