ข่าวสาร/ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม กิจกรรมการศึกษาดูงาน


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด จังหวัดลำปาง อุตสาหกรรมเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และ พาชมการควบคุมกระบวนการผลิตสินค้า ตรวจสอบวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิต ให้กับนักศึกษา โดย ผศ.ดร. วรพงษ์ เทียมสอน วัน ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมขอขอบคุณทางบริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด จังหวัดลำปาง มา ณ ที่นี้