ข่าวสาร/ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า IC ทุกรุ่น และนักศึกษา IC รุ่นปัจจุบันทุกคน ร่วมพบปะพูดคุยกันในกิจกรรม "IC-CMU Homecoming 2022"


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า IC ทุกรุ่น และนักศึกษา IC รุ่นปัจจุบันทุกคน ร่วมพบปะพูดคุยกันในกิจกรรม "IC-CMU Homecoming 2022" วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง IMB4406 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://cmu.to/d8Nwn ติดต่อสอบถาม 053-943401