ข่าวกิจกรรม/ ข่าวกิจกรรมภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        ศิษย์เก่าเคมีอุตสาหกรรม จากบริษัท IRPC ที่ร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทุนการศึกษา และปรับปรุงการเรียนการสอนของภาควิชา เงินจำนวนนี้จะสมทบทุนกองทุนภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม