ข่าวสาร/ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ⚛️ ปริญญาโท "เคมีอุตสาหกรรม" ⚛️ ปริญญาเอก "เคมีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม" หลักสูตรนานาชาติ รับสมัครถึง 10 ตุลาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ➡️www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=7325