ข่าวสาร/ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวนันทิชา แดนมะตาม" นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัล Best Presentation ในงานประชุมวิชาการ "International Conference on Materials Science, Engineering & Technology"


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวนันทิชา แดนมะตาม" นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัล Best Presentation ในงานประชุมวิชาการ "International Conference on Materials Science, Engineering & Technology" เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์ Nanticha Danmatam ชื่อผลงาน: Structural and Properties of Acid Hydrolyzed Cellulose from Cotton Balls อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ดรรชนี พัทธวรากร