ข่าวสาร/ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยทางด้าน Waste Circulation for Green Material and Process Innovations และด้านวัสดุพลังงานขั้นสูง ใน “มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)”


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยทางด้าน Waste Circulation for Green Material and Process Innovations และด้านวัสดุพลังงานขั้นสูง ใน “มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)” ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Eco-Cement from Wastes for Environmental Cleanup - ผลิตภัณฑ์เซรามิกตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม - วัสดุพรุนกรองน้ำและโฟมฉนวนความร้อนจากวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม - พลาสติกชีวภาพจากเศษข้าวโพดเหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยว - กากมันสำปะหลัง..จากวัสดุเหลือทิ้งสู่วัสดุทดแทนโฟมปิโตรเลียม - สังกะสีออกไซด์ระดับนาโนความบริสุทธิ์สูง - สิ่งทอสมบัติพิเศษจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร - ต้นแบบแบตเตอรี่สังกะสี-อากาศ