ข่าวสาร/ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2


        

 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

⚛️ ปริญญาโท "เคมีอุตสาหกรรม"
⚛️ ปริญญาเอก "เคมีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม" หลักสูตรนานาชาติ
รับสมัครถึง 25 เมษายน 2565
ผ่านทางเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ➡️http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/