ข่าวกิจกรรม/ ข่าวกิจกรรมภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
         กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " ทักษะด้านการบริหารจัดการตนเอง " 63


        

 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " ทักษะด้านการบริหารจัดการตนเอง "เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารโครงการ แก่นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม โดยวิทยากรคุณ พลอยไพลิน พริบไหว บริษัท ลินเด้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563